Praca Naukowa

Kierownictwo duchowe w życiu św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka

W tradycji chrześcijańskiej kierownictwo duchowe wyraźnie związane jest ze spowiedzią sakramentalną, chociaż różni się od niej co do istoty . Sakrament pokuty, z woli Chrystusa, jest skutecznym znakiem przebaczającej miłości Boga, która wyraża się poprzez sakramentalne rozgrzeszenie. Udziela go wyświęcony szafarz działający “w imieniu Chrystusa” – in persona Christi (por. 2 Kor 5,20). Dzięki sakramentalnemu …

Kierownictwo duchowe w życiu św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka Read More »

Orędzie Bożego Miłosierdzia Przekazane Światu przez Św. Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938)

Św. Siostra Faustyna, nazwana przez Jana Pawła II darem Boga dla naszych czasów, od kilku dziesięcioleci wywiera znaczny wpływ na współczesny świat przypominając prawdę o Bogu Miłosierdzia. Autorka Dzienniczka stanowiącego dziś cenną perłę polskiej literatury mistycznej zachwyca i budzi podziw nie tylko prostych ludzi, których uczy jak rozmwiać z Bogiem, ale również teologów prostotą i …

Orędzie Bożego Miłosierdzia Przekazane Światu przez Św. Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) Read More »

Apostolstwo Bożego Miłosierdzia W Świetle Nauczania Jana Pawła II

Jan Paweł II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku przypomniał, że orędzie miłosierdzia głoszone nieustannie przez Kościół, a przypomniane dzięki objawieniom św. Siostry Faustyny staje się dziś częścią doświadczenia człowieka zagubionego pośród różnych ideologii i prądów myślowych przełomu XX i XXI wieku. W tajemnicy Bożego Miłosierdzia chrześcijanin odnajduje prawdziwe oblicze Boga, bliskiego …

Apostolstwo Bożego Miłosierdzia W Świetle Nauczania Jana Pawła II Read More »

Św. Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) Doktorem Kościoła

Temat wystąpienia – „Św. Siostra Faustyna Faustyna Kowalska (1905-1938) Doktorem Kościoła” – brzmi prowokacyjnie. Jest pytaniem skierowanym do nas wszystkich, czy św. Siostra Faustyna, znana całemu światu jako Apostołka Bożego Miłosierdzia i Sekretarka Jezusa Miłosiernego, może otrzymać tytuł Doktora Kościoła. Idąc dalej w naszej refleksji nad Siostrą Faustyną w 100-lecie jej urodzin pytamy, co to …

Św. Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938) Doktorem Kościoła Read More »

Nowe Formy Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia u Św. Faustyny Kowalskiej

Kanonizacja Siostry Faustyny Kowalskiej w dniu 30 kwietnia 2000 roku przez Jana Pawła II i wprowadzenie Święta Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła katolickiego stawia Kościół w Polsce w nowej sytuacji. Wyniesienie do chwały ołtarzy jest jednocześnie ukazaniem światu i zaproponowaniem jej drogi do Boga i nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna proponuje światu nowy model …

Nowe Formy Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia u Św. Faustyny Kowalskiej Read More »

Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu Jana Pawła II – Łagiewniki 17.VIII.2002

O IX pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny powiedziano już bardzo wiele. Na spotkanie z Ojcem Świętym do Łagiewnik, na Błonia i do Kalwarii Zebrzydowskiej przybyły miliony wiernych. Słowa Piotra naszych czasów były przyjmowane w modlitewnym skupieniu zapadając głęboko w sercu. W Krakowie panowała atmosfera radosnego święta. Papież zostawił przesłanie Bożego Miłosierdzia zobowiązując nas do …

Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu Jana Pawła II – Łagiewniki 17.VIII.2002 Read More »

Miłosierdzie Boże i Opatrzność Boża w przesłaniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938)

Tajemnica Opatrzności Bożej interesuje człowieka od początku jego istnienia jako istoty świadomej swoich ograniczeń i nie zawsze mogącej wpływać na losy świata. Doświadczenie niemocy wobec zła towarzyszyło już pierwszym rodzicom w raju, kiedy ulegli namowie szatana. Bóg Stwórca jednak już na początku (Rdz 3,15) powiedział do pierwszych rodziców, że On kieruje światem, a nie zło, …

Miłosierdzie Boże i Opatrzność Boża w przesłaniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej (1905-1938) Read More »

Misja kapłana w świetle Orędzia Miłosierdzia Bożego Przekazanego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej

„Córko Moja, mów kapłanom o tym niepojętym miłosierdziu Moim. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylewać na dusze, nie chcą dusze wierzyć w moją dobroć” (Dz 177). To proste wezwanie skierował Pan Jezus do św. Siostry Faustyny Kowalskiej zaraz na początku przekazywania jej orędzia Bożego Miłosierdzia prosząc, aby przekonywała kapłanów do włączenia się w głoszenie …

Misja kapłana w świetle Orędzia Miłosierdzia Bożego Przekazanego św. Siostrze Faustynie Kowalskiej Read More »

Miłosierdzie Bożego w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II

Prawda o Bożym Miłosierdziu, stanowiąca centralny motyw pontyfikatu Jana Pawła II, pojawiła się jego w nauczaniu już na początku pontyfikatu w Encyklice Dives in misericordia („Bóg bogaty w miłosierdzie” – 1981). Dokument papieski stanowi, obok Encykliki Redemptor hominis („Odkupiciel człowieka” – 1978) i Dominum et vivificantem („Pan i Ożywiciel” – 1983) część wielkiej trylogii dogmatycznej, …

Miłosierdzie Bożego w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II Read More »

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Doświadczenie tajemnicy Boga, który objawia człowiekowi Miłość Miłosierną przez „zasłonę wiary”, owocowało w życiu św. Siostry Faustyny jako styl życia obejmujący całkowite zaufanie Bogu, postawę pokory i odważne głoszenie miłosierdzia światu. W przeżyciu ciemności i światła poznania Boga, Apostołka Bożego Miłosierdzia odkryła prawdę o tym, że jest dzieckiem Boga, który jak Ojciec pochyla się nad …

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny Kowalskiej Read More »

Scroll to Top