Praca Naukowa

Tajemnica Miłosierdzia Bożego jako odpowiedź na teologię „śmierci Boga” w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

Pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI naznaczone są nauczaniem na temat miłości Boga do człowieka. Druga z kolei Encyklika Jana Pawła II zatytułowana Dives in misericordia (1980) traktuje o Bogu bogatym w miłosierdzie. Ukazała się w tryptyku encyklik dotyczących tajemnicy Boga: Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka (1979) i Dominum et vivificantem – Pan i …

Tajemnica Miłosierdzia Bożego jako odpowiedź na teologię „śmierci Boga” w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI Read More »

Miłość miłosierna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI

Pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI naznaczone są nauczaniem na temat miłości Boga do człowieka. Druga z kolei Encyklika Jana Pawła II zatytułowana Dives in misericordia (1980) traktuje o Bogu bogatym w miłosierdzie. Ukazała się w tryptyku encyklik dotyczących tajemnicy Boga: Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka (1979) i Dominum et vivificantem – Pan i …

Miłość miłosierna w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI Read More »

Miłosierdzie a Filantropia

Zagadnienie relacji miłosierdzia do filantropii obejmuje trzy wielkie problemy, które charakteryzują stosunek człowieka do Boga. Miłosierdzie jest zasadniczo miłosierdziem Boga, które jako przymiot własny Boga określa Jego działanie w stosunku do świata i do człowieka. Miłosierdzie człowieka jest próbą odpowiedzi stworzenia na miłość Stwórcy. Filantropia natomiast jest życzliwością do człowieka jako istoty stworzonej przez Boga. …

Miłosierdzie a Filantropia Read More »

Miłosierdzie jako styl życia św. Siostry Faustyny Kowalskiej

Poznanie tajemnicy Boga, który objawia człowiekowi Miłość Miłosierną przez „zasłonę wiary”, owocowało w życiu św. Siostry Faustyny jako styl życia obejmujący całkowite zaufanie Bogu, postawę pokory i odważne głoszenie miłosierdzia światu. W przeżyciu ciemności i światła poznania Boga, Apostołka Bożego Miłosierdzia odkryła prawdę o tym, że jest dzieckiem Boga, który jak Ojciec pochyla się nad …

Miłosierdzie jako styl życia św. Siostry Faustyny Kowalskiej Read More »

Św. Faustyna Apostołką Bożego Miłosierdzia (1905-1938)

Św. Siostra Faustyna, nazwana przez Jana Pawła II darem Boga dla naszych czasów, od kilku dziesięcioleci wywiera znaczny wpływ na współczesny świat przypominając prawdę o Bogu Miłosierdzia. Autorka Dzienniczka stanowiącego dziś cenną perłę polskiej literatury mistycznej zachwyca i budzi podziw nie tylko prostych ludzi, których uczy jak rozmwiać z Bogiem, ale również teologów prostotą i …

Św. Faustyna Apostołką Bożego Miłosierdzia (1905-1938) Read More »

La Misericordia de Dios en las enseñanzas del Santo Padre Juan Pablo II

La verdad sobre la Divina Misericordia que constituye el motivo central del pontificado de Juan Pablo II, apareció en sus enseñanzas ya en el comienzo del mismo, en la encíclica Dives in Misericordia (“Dios rico en misericordia” – 1981). El documento papal, junto con la encíclica Redemptor Hominis (“Redentor del hombre” – 1978), y Dominum …

La Misericordia de Dios en las enseñanzas del Santo Padre Juan Pablo II Read More »

La infancia espiritual como traido caracteristico de la experiencia sobre la Divina Misericordia en el ‘Diario’ de la Santa Hermana Faustina Kowalska

El experimentar del misterio de Dios, que le revela al hombre el Amor misericordioso de Dios a través del “velo de la fe”, fructificó en la vida de Santa Sor Faustina Kowalska a través de un estilo de vida basado en la total confianza en Dios, en sus actitudes de humildad y en una valiente …

La infancia espiritual como traido caracteristico de la experiencia sobre la Divina Misericordia en el ‘Diario’ de la Santa Hermana Faustina Kowalska Read More »

The idea of Divine Mercy in the private visions of S. Faustina Kowalska (1905-1938) in the context of the recent theology

The personal experience of God in the life of Saint Sister Faustina Kowalska, very inner and difficult to define and describe, developed in a strict connection with the mystery of Divine Mercy. She became acquainted of this mystery during the long process of inner evolution and through the perception of the voice of God in …

The idea of Divine Mercy in the private visions of S. Faustina Kowalska (1905-1938) in the context of the recent theology Read More »

Divina Misericordia e la Giustizia di Dio nella riflessione di Giovanni Paolo II. Il contesto dell’esperienza mistica di Santa Suor Faustina Kowalska

“Impenetrabile ed incredibile Divina Misericordia, chi potrà degnamente lodarti, più grande attributo di Dio onnipotente, Tu sei dolce speranza di ogni uomo peccatore” (Diario 951). Queste parole, prese dal Diario di Santa Suor Faustina Kowalska (1905-1938), ha citato il Santo Padre nell’omelia durante la dedicazione della chiesa di Divina Misericordia a Cracovia il 17 agosto …

Divina Misericordia e la Giustizia di Dio nella riflessione di Giovanni Paolo II. Il contesto dell’esperienza mistica di Santa Suor Faustina Kowalska Read More »

Barmherzigkeit – Gottes – Frömmigkeit nach der Heiligen Faustina Kowalska im Kontext der Lehre von Johannes Paul II und Benedikt XVI

Seit über 60 Jahren entwickelt sich in der Kirche die Barmherzigkeit-Gottes-Frömmigkeit in der Weise, wie sie die hl. Faustina Kowalska (1905-1938) in ihrem „Tagebuch” überliefert hat. Diese polnische Ordensfrau hatte in privaten Offenbarungen von ihrem Herrn Jesus die Anweisung erhalten, der ganzen Welt zu sagen, dass Gott Barmherzigkeit ist. Ihre Frömmigkeit ist heute in den …

Barmherzigkeit – Gottes – Frömmigkeit nach der Heiligen Faustina Kowalska im Kontext der Lehre von Johannes Paul II und Benedikt XVI Read More »

Scroll to Top