Wielki Post

Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: Iz 55, 1-10; Ps 34(33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Mt 6, 7-15 Prorok Izajasz przypomina o potrzebie wierności Bogu. Przypomina tym, którzy znaleźli się na wygnaniu i stracili wszelką nadzieję powrotu do ojczyzny. Odwoływał się do prostych obrazów, jakie każdy człowiek może zaobserwować. Co roku przychodziła pora deszczowa. Na wiosnę padał deszcz, który …

Wtorek 1 tygodnia Wielkiego Postu Read More »

Środa Popielcowa

Dzisiejsze czytania: Jl 2, 12-18; Ps 51(50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 Grzech jest największym nieszczęściem człowieka. Brak pokarmu – brak chleba czy różne inne nieszczęścia człowiek potrafi pokonać. Potrafi z nich wychodzić. Kiedy grzech dotknie duszy – czujemy się bezsilni. Ludzie Starego Przymierza wiedzieli …

Środa Popielcowa Read More »

Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Jl 2,13; Łk 11,14-23 Idąc pustynią Wielkiego Postu wpatrujemy się w te sytuacje, które są udziałem każdego człowieka. One stały się udziałem ludzi, którzy szli przez pustynię – narodu wybranego. Izraelici przechodzili różne doświadczenia – braku pokarmu, braku chleba (por. Wj 16,2-3; Lb 21,5). Przeżywali również chwile wzniosłe, kiedy …

Czwartek 3 tygodnia Wielkiego Postu Read More »

Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: Pwt 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; J 6,63b.68b; Mt 5,17-19 Na pustyni nie ma miejsc stałych. Codziennie wiatr zmienia konfiguracje pustyni. Dlatego nie można się zorientować, z którego kierunku człowiek idzie i dokąd zmierza. Bóg jednak daje znaki. Pozostawia miejsca, które wskazują drogę.Takim znakiem, taki miejscem jest Boże Prawo, Boże przykazania. Jesteśmy świadkami w Wielkim …

Środa 3 tygodnia Wielkiego Postu Read More »

Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-9; Jl 2,13; Mt 18,21-35 Na pustyni Izraelici doświadczali braku pokarmu, braku wody. Bóg jednak zaradzał tym wszystkim nieszczęściom. Wtedy, kiedy skończył się pokarm zabrany z Egiptu, pojawiły się przepiórki, pojawiła się manna. Na pustyni, gdzie nie ma źródeł, Bóg ze skały wyprowadził wodę – bardzo bogate źródło, które dawało …

Wtorek 3 tygodnia Wielkiego Postu Read More »

Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu

Dzisiejsze czytania: 2 Krl 5,1-15a; Ps 42,2-3; Ps 43,3-4; Ps 130,5.7; Łk 4,24-30 Trąd po dziś dzień jest przykrą chorobą. Niszczy ciało ludzkie powodując jego rozkład. Z jednej strony człowiek żyje, a z drugiej strony można powiedzieć, że w swoich członkach doświadcza śmierci. Trąd należy do najstarszych chorób ludzkości. Pochodzi z północnej Afryki. Rozwija się …

Poniedziałek 3 tygodnia Wielkiego Postu Read More »

Scroll to Top