Bóg i człowiek w poezjach Karola Wojtyły – Jana Pawła II – cz. I