Czytanki Majowe Na Rok Wiary

Zawierzenie Matce Wolności w nauczaniu kard. Karola Wojtyły

Prawdę o Ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny podejmował w biskupim nauczaniu kard. Karl Wojtyła, który wielokrotnie przybywał do kościoła św. Jana w Krakowie, przy którym od XVIII wieku istnieje klasztor Panien Prezentek. Razem z Siostrami przygotowywał koronację obrazu „Matki Bożej od wykupu niewolników”, która miała miejsce 9 maja 1965 roku. Wielokrotnie powracał do kościoła św. Jana …

Zawierzenie Matce Wolności w nauczaniu kard. Karola Wojtyły Read More »

Charyzmat ofiarowania w życiu Maryi

W Liście Jubileuszowym z okazji 350-lecia szkoły Panien Prezentek i 400-lecia Obrazu Matki Bożej Świętojańskiej w kościele św. Jana w Krakowie z 21 listopada 1977 roku, kard. Karol Wojtyła przypomniał, że tajemnica „prezentacji”, czyli ofiarowania Matki Bożej jest fundamentem ich powołania zakonnego. Obejmuje ona prawdę o tym, że Bóg wybiera człowieka i obdarza go szczególną …

Charyzmat ofiarowania w życiu Maryi Read More »

Matka Wolności

Charyzmat „ofiarowania” ubogaca od stuleci tajemnica obrazu Matki Bożej Świętojańskiej, która jest czczona od XVI wieku w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, przy którym mieszkają Siostry Prezentki od XVIII wieku. Kard. Karol Wojtyła podkreślił, że Matka Boża Świętojańska jest czczona jako Matka od wykupu niewolników, której w 1965 roku nadał tytuł „Matki …

Matka Wolności Read More »

Duchowość Maryjna w charyzmacie Matki Zofii Czeskiej

Charyzmat Zgromadzenia Panien Prezentek ukazany przez Sługę Bożą Matkę Zofię Czeską podlegał kształtowaniu na przestrzeni wieków wokół tajemnicy Maryi, Służebnicy Pańskiej i Matki Pana, jak ją nazywa Ewangelia św. Łukasza. Był wzbogacany pod wpływem doświadczenia kolejnych pokoleń Sióstr Prezentek żyjących prawdami wiary głoszonymi przez Kościół. Ważną rolę w formowaniu duchowości Sióstr Prezentek odgrywały również przemiany …

Duchowość Maryjna w charyzmacie Matki Zofii Czeskiej Read More »

Obraz Matki Bożej Świętojańskiej

Dzieje obrazu Matki Bożej Świętojańskiej w kościele Panien Prezentek nie są do końca znane. Dokumenty klasztoru mówią, że obraz podarował do kościoła św. Jana w Krakowie około 1577 roku książę litewski Stanisław Radziwiłł, po powrocie z pielgrzymki do Compostelli w Hiszpanii. „Dosłowny zapis brzmi: „Książę Radziwiłł … Obraz Najświętszej Panny z Litwy wywiózł i do …

Obraz Matki Bożej Świętojańskiej Read More »

Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – dzieciństwo na Wołyniu

Sługa Boża Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się w miejscowości Szepetówka koło Zasławia na Wołyniu (Ukraina) w 1828 roku, w katolickiej rodzinie szlacheckiej. Dziś miasto Szepetówka liczy około 43 tysiące mieszkańców i jest siedzibą rejonu w obwodzie chmielnickim. Położone jest nad rzeką Huska – dopływem Horynia. Pierwsza wzmianka o Szepetówce pochodzi z 1594 roku, a w 1619 roku otrzymała prawa …

Matka Małgorzata Łucja Szewczyk – dzieciństwo na Wołyniu Read More »

Środowisko religijne

Młoda Łucja Szewczyk wzrastała w bardzo trudnym okresie rozbiorów charakteryzującym się terrorem i ograniczeniami ze strony rządu carskiego, których celem było wynarodowienie Polaków i podporządkowanie ich nowej władzy. W okresie zaborów na terenach dawnej Rzeczpospolitej większość kościołów i klasztorów została zamknięta. Księża i zakonnicy byli wywożeni razem z ludnością polską na Sybir z uczestnikami Powstania …

Środowisko religijne Read More »

Sytuacja Kościoła na Wołyniu

Realizacja powołania franciszkańskiego Sługi Bożej Małgorzaty Łucji Szewczyk przypadła na trudne lata drugie połowy XIX wieku na Wołyniu w zaborze rosyjskim. Nieudane powstania w 1831 i w 1863 potęgowały jeszcze bardziej prześladowania Polaków i Kościoła Katolickiego. Car Mikołaj II (1855-1881) próbował reformować feudalny system w Rosji uwalniając chłopów z poddaństwa w 1861 roku. Powstanie Styczniowe …

Sytuacja Kościoła na Wołyniu Read More »

Tercjarka franciszkańska

Wstąpienie do Trzeciego Zakonu św. Franciszka przy klasztorze Bernardynów w Zasławiu włączyło siostrę Łucję Szewczyk w wielką rodzinę tercjarską. Tercjarze odegrali wielką rolę w odnowie życia religijnego w zaborze rosyjskim, gdzie klasztory były systematycznie zamykane, a kapłani, zakonnicy i zakonnice zsyłani na Sybir. Łucja, podobnie jak wszyscy członkowie Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, działała w ukryciu odwiedzając …

Tercjarka franciszkańska Read More »

Spotkanie z bł. Honoratem Koźmińskim

Jesienią 1873 roku s. Łucja Szewczyk udała się do Warszawy w towarzystwie s. Magdaleny Boguckiej, z którą odbyła ostatni etap podróży z Ziemi Świętej przez Loreto do Ojczyzny. Warszawa w drugiej połowie XIX wieku była centrum życia gospodarczego i kulturalnego niewielkiej guberni najdalej wysuniętej na zachód w wielkim imperium rosyjskim. Szybko wzrastała liczba ludności ubogiej, …

Spotkanie z bł. Honoratem Koźmińskim Read More »

Scroll to Top