Zawierzenie Matce Wolności w nauczaniu kard. Karola Wojtyły

Prawdę o Ofiarowaniu Najświętszej Maryi Panny podejmował w biskupim nauczaniu kard. Karl Wojtyła, który wielokrotnie przybywał do kościoła św. Jana w Krakowie, przy którym od XVIII wieku istnieje klasztor Panien Prezentek. Razem z Siostrami przygotowywał koronację obrazu „Matki Bożej od wykupu niewolników”, która miała miejsce 9 maja 1965 roku. Wielokrotnie powracał do kościoła św. Jana przed obraz Matki Bożej Świętojańskiej, by zawierzać Bogu młodzież i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób popadli w niewolę nałogów. W modlitwach i w teologicznej refleksji pozostawił nam bogatą spuściznę duchową skupioną wokół idei zawierzenia swojego życia Maryi – Matce Wolności.

            W modlitwie podczas koronacji obrazu Matki Bożej Świętojańskiej, abp Karol Wojtyła, wspominając tradycyjny tytuł „Matki Bożej od wykupu niewolników”, nazwał Maryję – Matką Wolności: „Matko Wolności, dlatego nazwano Cię Matką Niewolników, że zawsze przywracałaś wolność więźniom, a przywracałaś ją nie tylko w znaczeniu zewnętrznym, fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Matko, Ty nie tylko nas rodziłaś na podobieństwo Chrystusa w Kościele świętym, jako dzieci Boże, ale przez całe stulecia dawałaś nam wolność – dzieci Bożych”. Maryja jawi się jako znak wolności duchowej. Ona wskazuje na wolność dzieci Bożych, to znaczy wolność od grzechu, która jest wynikiem przyjęcia łaski sakramentu chrztu i jednocześnie wolnością od grzechów, jakie zaciąga człowiek, gdy przekracza przykazania Boże.

Podkreślał, że Maryja jest znakiem duchowej wolności, która wynika ze związania się z Bogiem przez pełnienie Jego woli. Abp Karol Wojtyła, w homilii wygłoszonej w Uroczystość Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Kościele Panien Prezentek w Krakowie 21 listopada 1968 roku, zwrócił uwagę na to, że tajemnica Ofiarowania Matki Bożej w Świątyni niesie w sobie prawdę o Jej życiu i o jej duszy. Jest to prawda mówiąca o spotkaniu człowieka z Bogiem. Maryja została ofiarowana Bogu przez swoich rodziców w Świątyni Jerozolimskiej, ale później w chwili zwiastowania świadomie oddała się Bogu jako Służebnica Pańska. Początkiem tego ofiarowania jest spotkanie człowieka z Bogiem, w którym Maryja stanęła odważnie przed Bogiem i przyjęła Jego wolę.

            Ofiarowanie się Matki Bożej miało charakter świadomego oddania się Bogu w akcie złożenia siebie na ołtarzu wraz ze wszystkimi siłami fizycznymi i duchowymi. Kard. Karol Wojtyła zwraca uwagę na fakt, że Maryja świadomie dokonała aktu oddania siebie Bogu: „I wedle tradycji to przedstawienie miało miejsce w Jej latach najwcześniejszych. Przedstawili Ją Bogu w świątyni Jej rodzice.”. Maryja, doświadczając wolności jak każdy człowiek, podjęła odważną decyzję oddania Bogu wszystkiego, co posiadała – swojej wolności, swojego „ja”, wszystkich zdolności i sił.

Oddanie się Bogu, czyli powierzenie mu siebie jest według kard. Karola Wojtyły jest wewnętrznym aktem człowieka zmierzającym do całkowitego zaufania Stwórcy. Obejmuje on modlitwę i czyny człowieka: naukę, regułę zakonną i pracę wychowawczą Sióstr Prezentek. Początkiem oddania się Bogu jest sakrament chrztu, a pogłębia się on przez sakrament Eucharystii i pokuty.

Scroll to Top