Modlitwa we wspólnocie

Wspólnotą Domu Panieńskiego kieruje Siostra Starsza, czyli przełożona, która w zarządzaniu wszystkimi sprawami powinna korzystać z rady „Mistrzyń i Dyskretek”, to znaczy rozsądnych i mądrych sióstr, posiadających doświadczenie i staż w życiu zakonnym. Powinny się one zbierać raz w tygodniu na zebraniu nazywanym w Ustawach domowych „schadzką powszechną”, na którym omawia się sprawy wychowania i postępu w życiu moralnym wychowanek oraz o bieżących sprawach domowych jak prace codzienne, wydatki i koszty utrzymania. Na kapitule domowej siostry powinny omawiać również trudności związane z wychowaniem dziewcząt.

Co dwa tygodnie powinno zaś odbywać się zebranie obejmujące wszystkie siostry profeski – zwane Officialiszami, które pełnią różne obowiązki w Domu Panieńskim. Mają one swój udział w kierowaniu wychowaniem dziewcząt przez wyrażanie swojej opinii na temat postaw i zachowań podopiecznych.

Czwarty rozdział Ustaw domowych zawiera wskazówki dotyczące ćwiczeń duchownych, do jakich są zobowiązane siostry należące do wspólnoty Panien Prezentek. Matka Zofia Czeska zachęcała, by Prezentki wielbiły Boga całym swoim życiem, uczuciami i myślami. Odwoływała się do wzoru króla Dawida, który w Psalmach nieustannie wychwalał Boga (por. Ps 34,2).

Podstawową modlitwą wspólnotową Sióstr Prezentek według Ustaw domowych Godzinki do Najświętszej Maryi Panny, które winny być odprawiane z „pilnością y uczciwością”, ze świadomością przebywania w obecności Bożej. W poniedziałek, środę i piątek do Godzinek NMP Ustawy dodają Godzinki o Świętym Krzyżu, a we wtorek, czwartek i sobotę Godzinki o Duchu Świętym. W dni świąteczne Siostry powinny czytać książkę duchowną, a te, które nie umieją czytać, przynajmniej powinny słuchać lektury duchownej. W poniedziałki „powszednie” Prezentki odmawiały Godzinki za zmarłe siostry i dobrodziejów.

Siostry nie umiejące czytać odmawiają zamiast Godzinek do NMP 33 razy „Pacierz”, czyli modlitwę Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Czas modlitwy powinien być bezwzględnie przestrzegany i nie należy wtedy podejmować żadnych innych nabożeństw czy zajęć domowych. Siostry Prezentki, zgodnie z 9 punktem IV rozdziału Ustaw domowych powinny rozwijać w swoich sercach nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, która jest szczególną Opiekunką i Patronką Zgromadzenia. Do codziennych modlitw i praktyk duchownych Zgromadzenia należą: rozmyślanie nazywane również modlitwą wewnętrzną, które rozbudza pobożność, daje światło rozumowi w lepszym poznaniu Boga i zapala do miłości Bożej; Litanie pospolite do Świętych, które są odmawiane przed kolacją. Siostry powinny codziennie uczestniczyć w Mszy świętej

Podstawą duchowości Zgromadzenia Panien Prezentek według Ustaw domowych jest modlitwa, Eucharystia i sakrament pokuty. Matka Zofia Czeska starając się o fundament duchowy dla swojej wspólnoty mówi, że są to jakby trzy „filary, które mają podpierać i cało zachować to Zgromadzenie”.

Scroll to Top