Przygotowanie do beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej i Matki Małgorzaty Szewczyk

Wśród wielkich postaci, które na stałe wpisały się w duchowy pejzaż Krakowa i całej Polski między XVII i XX wiekiem wyraźnie rysują się postacie Służebnicy Bożej Matki Zofii Czeskiej, założycielki Zgromadzenia Panien Prezentek i Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk Założycielki Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Mimo nieszczęść i przeciwności, jakie spotykały te mężne niewiasty w swoim życiu, odważnie podjęły wyzwania losu. Nie załamały się, ani nie popadły w smutek i rozpacz, lecz odkryły piękno służenia Chrystusowi w dzieciach, chorych i słabych.

Matka Zofia Czeska i Matka Małgorzata Szewczyk odważnie pokonały wszystkie przeszkody, prowadzone roztropnie przez kierowników duchowych i spowiedników. Ich dzieła w postaci Domu Panieńskiego i Zgromadzenia Panien Prezentek oraz Sióstr Serafitek przetrwały zawieruchy dziejowe, umocniły się i wyrosły na piękne drzewa, w których cieniu chronią się po dziś dzień ludzie słabi i poszukujący, przede wszystkim dzieci i młodzież, sieroty, chorzy i cierpiący, samotni i opuszczeni. Matka Zofia Czeska i Matka Małgorzata Szewczyk budzą podziw i fascynują zdecydowaniem w dążeniu do celu i odwagą w pokonywaniu przeciwności losu. Są jak te niewiasty biblijne, nazywane „niewiastami mężnymi”, na których można budować dom – rzeczywistość przyjazną i otwartą na wszystkich potrzebujących.

Czytanki majowe na każdy dzień miesiąca maryjnego są próbą przybliżenia sylwetek duchowych Matki Zofii Czeskiej i Matki Małgorzaty w kontekście ruchów duchowych Rzeczpospolitej XVII wieku i Polski XIX wieku znajdującej się pod zaborami. Szczególnym kontekstem tego przygotowania do beatyfikacji jest Rok wiary, ogłoszony w ubiegłym roku przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI w Liście Apostolskim Podwoje wiary (Porta fidei) zachęcił nas do pogłębionej refleksji nad naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Przypomniał jednocześnie, że bramy wiary (por. Dz 14, 27) zostały dla nas otwarte w sakramencie chrztu i poszerzone przez bierzmowanie i Komunię świętą. Chrześcijanin przekracza wchodzi do rzeczywistości Królestwa Bożego, gdy otwiera się na Słowo Boże i poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która go przemienia. Przekroczenie tej bramy oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa.

Matka Zofia Czeska i Matka Małgorzata Szewczyk w swoim czasie podjęły to wezwanie Chrystusa. Nie tylko zostały włączone w Jego Ciało Mistyczne, ale same dały świadectwo o miłości Boga do człowieka. Dzieła, jakie zainicjowały, przynoszą po dziś dzień obfite owoce. Miesiąc maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej jest dobrą okazją, aby wpatrzeć się w przykład kandydatek na ołtarze i uczyć od nich, jak kochać Boga w drugim człowieku i jak odpowiadać na działanie łaski Bożej w naszych sercach.

Scroll to Top